W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 r. na drogach regionu doszło do 712 wypadków drogowych, w których śmierć poniosły 164 osoby i 746 zostało rannych – to o 50 osób więcej, niż w roku ubiegłym. Niewątpliwie na to zjawisko wpływ mają nierozerwalne elementy, tj. człowiek-droga-pojazd.

Okres jesienno-zimowy to pora roku, która patrząc z perspektywy użytkownika dróg, wprowadza utrudnienia zarówno dla kierujących pojazdami, jak i dla pieszych. Szybko zapadający zmrok i złe warunki atmosferyczne przyczyniają się do większej liczby wypadków drogowych. Wraz ze wzrostem natężenia ruchu, szczególnie w godzinach szczytu, coraz częściej dochodzi do zatorów drogowych. Codzienne obowiązki, styl życia, a także wspomniane utrudnienia w ruchu, u wielu kierowców wywołują frustrację, która w następstwie przeradza się w agresję. Kierowcy przejawiający taki stan psychofizyczny, często zapominają, że na drodze obowiązują odpowiednie reguły, określone w obowiązujących przepisach prawa o ruchu drogowym i doprowadzają do zdarzeń drogowych. Do zdarzeń dochodzi także na skutek nieuzasadnionego pośpiechu, czy też po prostu zamyślenia. Prowadzone w tym zakresie przez Policję analizy wskazują, iż od kilku lat głównymi przyczynami zdarzeń drogowych z winy kierującego pojazdem są:

  • niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze,

  • niestąpienie pierwszeństwa przejazdu.

Śmierć człowieka wiąże się z ogromną tragedią dla rodziny, przyjaciół oraz znajomych. Sprawca wypadku poniesie konsekwencje prawne, ale i w jego pamięci na długie lata pozostaną traumatyczne wspomnienia. Koniecznym zatem jest podjęcie natychmiastowych działań, aby ograniczyć liczbę zdarzeń drogowych, szczególnie z ofiarami w ludziach. Czas również na zmiany w świadomości człowieka, jako użytkownika dróg - potencjalnie każdy z nas może stać się ofiarą wypadku drogowego. Wsiadając za kierownicę pojazdu, wchodząc z domu, każdy ma obowiązek postępować zgodnie z literą prawa.

Odnieść też należy się do zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi i rowerzyści. Nieoświetlone drogi, zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawiają, że wzrasta ryzyko zaistnienia zdarzenia drogowego. Bezpieczeństwo pieszych na drodze, zwłaszcza poza obszarem zabudowanym, zależy w dużej mierze od Ich dobrej widoczności. Pieszy powinien pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym na drodze. Dlatego zachęcamy do korzystania z elementów odblaskowych. Pieszy posiadający takie elementy widoczny jest z odległości 150 metrów, natomiast bez nich odległość ta maleje do 40 metrów.

Zwracam się również z apelem do pieszych, aby zachowali szczególną ostrożność w obrębie przejść dla pieszych, aby przed wejściem na jezdnię zawsze upewnili się, czy ich zachowanie nie doprowadzi do zdarzenia drogowego.

W trosce o bezpieczeństwo na drogach, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym. Pamiętajmy - na drodze nie jesteśmy sami, obok nas są też inni.

 

insp. Paweł Spychała

Komendant Wojewódzki Policji

w Bydgoszczy