Kościół, który istnieje do dnia dzisiejszego jest budowlą gotycką ceglaną z początku XIV w. Stojący we wsi gotycki kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wzniesiono na przełomie XIII i XIV wieku. Jest to budowla wykonana z cegły, choć część prezbiterialna wzniesiona została na kamiennym fundamencie. Świątynia powstała na rzucie prostokąta, jest orientowana, lecz nie posiada wyodrębnionego architektonicznie prezbiterium. W 1638 roku dobudowano do kościoła czworoboczną wieżę. Ta zawaliła się jednak już w 1656 roku, a dziś pozostałością po niej jest jedynie gotycki portal. W kolejnych stuleciach świątynię wielokrotnie remontowano. Dopiero w 1974 roku podjęto się budowy dzwonnicy w stylu modernistycznym w formie żelbetonowego stelaża, która to konstrukcja nie współgra jednak z bryłą średniowiecznego kościoła.

Wnętrze świątyni kryje belkowany strop z XVII wieku, przebudowany w 1881 roku, podczas gruntownej restauracji świątyni. W centrum przestrzeni prezbiterialnej mieści się potężny, piękny, bogato zdobiony ołtarz z rozświetloną figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwanej „Czarżeńską”. Podobnie, jak pozostałe trzy ołtarze znajdujące się w kościele, jest on dziełem barokowym. Znacznie starsza, bo gotycka, jest natomiast Pieta, datowana na 1. ćwierćwiecze XV wieku (tzw. 'gloria' - XVII wiek). Również z tego okresu zachowała się granitowa kropielnica stojąca w bocznej kruchcie. Koniecznie należy też zwrócić uwagę na barokową rzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego z około 1680 roku (przechowywana w plebanii). Ciekawym obiektem jest odkryty i wyeksponowany na północnej ścianie budowli zacheuszek – dowód konsekracji kościoła. Całości zaś dopełniają duże, malowane sceny Drogi Krzyżowej oraz kościelne organy (kapitalny remont październik 2019 - kwiecień 2020) i chór powstałe w stylu neoklasycystycznym. Na placu przed kościołem znajduje się pomnik św. Jana Pawła II.

3 grudnia 2015 roku kościół (z wyłączeniem górnej części dzwonnicy) wraz z przyległym cmentarzem (bez ogrodzenia) został wpisany do rejestru zabytków. Od tego momentu, również dzięki corocznie pozyskiwanym dotacjom unijnym i samorządowym, trwają prace budowlano-renowacyjne: 2016 - 1. etap zmiany pokrycia dachu (renowacja i uzupełnienie konstrukcji więźby dachowej, deskowanie, papowanie), 2017 - 2. etap zmiany pokrycia dachu (dachówka ceramiczna klasztorna), 2018 - północna elewacja, 2019 - elewacja południowa z rekonstrukcją dwóch przypór, 2020 - elewacja wschodnia, 2021 - elewacja zachodnia i dolna część dzwonnicy. W sierpniu 2021 roku został oddany do renowacji, wg programu konserwatorskiego, obraz zasuwowy w głównym ołtarzu "Matka Boża z Dzieciątkiem ukazująca się św. Ignacemu Loyoli" (około połowy XIX wieku, w stylu neobarokowym). Obraz ten po renowacji został ponownie umieszczony w ołtarzu 10 marca 2022 roku.