SPOWIEDŹ
przed każdą Mszą św.

CHRZEST
patrz - załącznik

Więcej informacji w biurze parafialnym.

I KOMUNIA ŚWIĘTA
7 czerwca 2020 r., godz. 10.30 (załącznik)

3 listopada poświęcenie książeczek na Mszy św. o g. 11.00 i spotkanie liturgiczne

BIERZMOWANIE
w 2020 roku
(patrz - załączniki)

Pierwsze, bardzo ważne spotkanie kandydatów i rodziców odbyło się 15 września.

Lista niebawem zostanie zamknięta.